انقد با فَکُ فامیل رفتُ آمد نداشتیم..چن وقتِ پیش یه نفر به ا...

انقد با فَکُ فامیل رفتُ آمد نداشتیم..چن وقتِ پیش


یه نفر به اسمِ عَموم اومد خونمون شام خورد..


بعد فهمیدیم گِدا بوده

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار