غمنامه نوشت:ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍ...

غمنامه نوشت:

ﺩﻟﻢ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﻟﺮﺯﺩ ﻫﻮﺍ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﮋﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﺵ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﺩ ﻣﻦ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﮐﻤﯽ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ... . . دلتنگـــــ حرم اربابــــــ نوشت: مرا بطلب آقا من کم آورده ام این روزها در برابر خیلی چیزها و خیلی آدمها میترسم وا بدهم میترسم فرو بریزم و بعد دیگر از این آوار در خود شکسته، ققنوسی سر بر نیاورد... . دردنامه نوشت: آقای من ،تو میدانی که از مرگ نمیترسم فقط، حیف است هزار سال بخوابم و خواب

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار