روند تکاملی عکس پروفایل دخترای ایرانی          ماهه اول= عکس...

روند تکاملی عکس پروفایل دخترای ایرانی ماهه اول= عکس گُل یا منظره ماهه دوم= عکس یه حیوون ترجیحاً گُربه ماهه سوم= عکس یه بچه ماهه چهارم= یه دخترخارجی ترجیحاً سلنا گومز... ماهه پنجم= عکس خودش شطرنجی ماهه ششم= عکس نصفه صورتش، سیاهُ سفید ماهه هفتم= اون یکی نصفه صورتش، سیاهُ سفید ماهه هشتم= عکس کامل صورتش ماهه نهم= عکس با روسری، مقنعه یا شال ماهه دهم= بی روسری،مقنعه یا شال یازدهم= تمام قد، با مانتو دوازدهم= تمام قد بی مانتو سیزده و چهارده و پونزده رو دیگه نمیشه بگم، خونواده نشسته ....

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار