شک ندارم یک روز شاید سی سال بعد از امروز موهای طلایی نوه ات ...

شک ندارم یک روز 

شاید سی سال بعد از امروز  موهای طلایی نوه ات را نوازش می کنی  و به شعرهای شاعری فکر می کنی  که در جوانی ات  عاشق تو بود    شاعری که اگر بود  هنوز هم می توانست  موهای سپیدت را  به برف های دست نخورده ی اولین صبح زمستان  تشبیه کند  و در چشم های کم سو شده ات  خاطره های خاک خورده ای را بیابد  که هرگز به روی زبانت نیامدند .....   شک ندارم یک روز  شاید سی سال بعد از امروز  تلویزیون را روشن می کنی  و مجری برنامه ، شعر که می خواند  به خاطر خواهی آورد  شعرهای شاعری را که  واژه واژه اش  از پی لبخند روی لبهایت  به هم ریختگی موهایت  و آهنگ ِ مردانه ی ِ صدایت  نوشته شده بودند    بی شک یک روز  سی سال بعد  از کنار عابران که رد می شوی  بوی عطری گیجت می کند … پرتاب می شوی به سی سال قبل  و دعا می کنی همان لحظه باران ببارد  تا گم شود قطره ی اشکی  که به یاد شاعر عاشقانه های «تقدیم به تو» با حوصله پایین می افتند از چشم هایت  از همان چشم هایی که ...   آه...! تو مرا به یاد خواهی آورد  بدون شک  یک روز شاید سی سال بعد! Amazing baeutiful animals lovely pictures . . . . Amazing shots affectionate snow leopards Beautiful snow leopard pair love of  family - even in the animal kingdom!  It includes four feline species in the genus Panthera : the lion (Panthera leo), tiger (Panthera tigris), leopard (Panthera pardus) and the jaguar (Panthera onca). The members of this genus are the only ones able to roar, and this is considered as a feature of the big cats. All cats are carnivores efficient predators. Its range includes the Americas, Africa, Asia and Europe. Only Oceania and Antarctica have native species of cats or cats. #tiger #Animal #leopard #SnowLeopard #wildlife #dog #wildlifephotography #wildlifephotos #feline #Wildlife #Animalphotography #Wildlife #panthera #travel #romantic #Lion #Lion #tiger #jaguar  #América #África #Asia #Europa #bigcats    #HAWK #Bird #águila  #beauty #nature #naturephotography  #amazing #world #Earth  #Amazing #Wonderful-pictures 

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار