"خشونت" کلمه ای که بارها و بارها شنیده ایم: خشونت علیه زنان،...

"خشونت" کلمه ای که بارها و بارها شنیده ایم: خشونت علیه زنان،خشونت علیه کودکان،خشونت علیه دانش آموزان، خشونت علیه کارگران، خشونت علیه جوانان، خشونت علیه دانشجویان، خشونت علیه سالمندان، خشونت علیه معلولان و ... .

واقعا خشونت چیست؟ ما در طول زندگی روزمره چقدر خشونت می کنیم و مورد خشونت قرار می گیریم؟ ما قصد داریم در مطالبی به هم پیوسته خشونت و انواع آن با شما برسی کنیم.  خشونت به عملی گفته می شود که به آسیب زدن یا رنجاندن شخص یا اشخاصی منجر می گردد. در واقع نوعی رفتار است که برای سرکوب کردن و متوقف کردن استفاده می شود. خشونت به چند دست تقسیم میشود جسمی،روانی،جنسی، و به صورت آشکار و پنهان خود را نشان می دهد. هریک از انواع خشونت ها می تواند به صورت فردی (به صورت خودآزاری یا دیگرآزاری)، میان فردی(به ارتباط و تعامل افراد بیشتری از جمله خانواده، افراد محله، دانش آموزان مدرسه، همکاران و ...)، اجتماعی ( که به صورت سیاسی، فرهنگی، اقتصادیی و قانونی) نمود پیدا کند. در هر یک از این سطوح، فرد خشونت دید بسته به میزان ارتباط و وابستگی اش با عوامل خشونت زا و خشونتی که متحمل شده با عواقب متفاوتی روبرو خواهدبود.  شاید ما هر روزه مورد خشونت قرار می گیریم و یا خشونت میکنیم اما باید بدانیم خشونت ذاتی نیست بلکه یک رفتار اکتسابی است که در نبود رفتار های انسانی و برقراری ارتباط موثر صورت و تکرار میشود و این رفتارها چه در جامعه و چه در خانواده تاثیرات جسمانی و روان شناختی کوتاه مدت و بلند مدت دارد، که این پیامد ها در مجموع گریبان گیر تمام جامعه ( زنان، کودکان و مردان) خواهد شد. -سلیا #شرنامه #shahin_najjafi

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است