آقــــــــــامون-هــــــــــوم آقــــــــــامون-هوووووومــــ...

آقــــــــــامون

-هــــــــــوم آقــــــــــامون -هوووووومـــــ آقــــــــــامون -بَلــــــــــه آقــــــــــامون -جوووووووونــــــــــممممممم وآســــــــــم لَواآآآآآآاشَــــــــــﻙ مےخرے؟ -تــــــــــولــــــــــه تــــــــــازه یِه سَطــــــــــل پاستیــــــــــل خوردے کــــــــــه کےمن؟کِے؟ -پ ن پ مــــــــــن خــــــــــوردمــــــــــ که خــــــــــوردم بـــــــــازم مےخوآم حَرفےه؟ -گُفتے چِقــــــــــد لواشــــــــــَک مےخــــــــــواسٺے؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است