شاید باورتان نشود ولی ما شاعر ها وقتی از گریه به سر حد جنون ...

شاید باورتان نشود ولی ما شاعر ها وقتی از گریه به سر حد جنون برسیم

دیگر نه هیچ قالبی
نه هیچ غزلی
نه هیچ واژه ای
نه‌ هیچ مضمونی
با تمامِ معنایش نمیتواند
احساسمان را در شعر پیاده کند
انگاری تمامیِ جوهر هایِ قلم را ما باریده ایم

نه نه،
هیچ چیز
حالمان را خوش نمیکند
نه نه،
ماهم گاهی نمیتوانیم شعر بگوییم

#هستی خانی#

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها