رهبر عالیقدر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای فرزند مرحوم ح