سلام من یه مدت از ویس میرم برمیگردم جبران میکنم...