دوستت دارم ای تنها عشق من  تو تک چراغ زندگی منی 

با من بمان...

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک چراغ زندگی منی


با من بمان تو آن تک واژه زندگی من هستی

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک خوشی زندگی منی

با من بمان تو آن تک عشق زندگی من هستی

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک کلید خوشبختی منی

با من بمان تو آن تک یاردوران تنهایی من هستی

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک ستاره ی زندگی منی

با من بمان تو آن تک نیاز زندگی من هستی

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک امید زندگی منی

با من بمان تو آن تک آوای زندگی من هستی

دوستت دارم ای تنها عشق من تو تک دوست شبهای منی

با من بمان تو تک معنی دهنده ’ زندگی من هستی

دوستت دارم ای تک رویای زندگی من

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار