#خودسازی_3ضرورت خودسازیانسان عاقل می داند که اعمال و رفتارش ...

#خودسازی_3

ضرورت خودسازی

انسان عاقل می داند که اعمال و رفتارش در سعادت و شقاوت دنیا و آخرت او بی تأثیر نیست، از این رو لازم است برای رشد و تکامل و دوری از غرایز سرکش حیوانی خودسازی کند و به اصطلاح جهاد اکبر انجام دهد، زیرا تزکیه و تهذیب نفس، انسان را به خودش آشنا می کند و گردوغبار غفلت را از چشم او برمی دارد.

حقیقت، سرایی است آراسته

هوا و هوس گرد برخاسته

نبینی که هرجا که برخاست گرد

نبیند نظر، گرچه بیناست مرد

در ضرورت و اهمیت خودسازی همین بس که (جهاد اکبر) نام گرفته است. امام محمد باقر(ع) می فرماید: (هیچ برتری و فضیلتی همانند جهاد نیست و هیچ جهادی در قدر و منزلت با جهاد با نفس برابری ندارد.)4

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...