بوسیدمشدیگر هراس نداشتمجهان پایان یابدمن دیگر از جهان سهمم ر...

بوسیدمش

دیگر هراس نداشتم
جهان پایان یابد
من دیگر از جهان سهمم راگرفته بودم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار