شهید گمنام سلامخوش اومدی مسافر منخسته نباشی پهلوونشهید گمنام...

شهید گمنام سلام

خوش اومدی مسافر من
خسته نباشی پهلوون

شهید گمنام سلام
پرستوی مهاجر من
صفا دادی به شهرمون

وقتی رسیدی
همه جا بوی خوش خدا پیچید
تو مگه کجا بودی

وقتی رسیدی
همه جا عطر گل نرگس اومد
مگه با آقا بودی

شهید گمنام بگو
بگو به من حرف دلت رو
تا کی میخوای سکوت کنی

پس کی میخوای فکری برا
بغض توی گلوت کنی

راستی
هنوز مادر پیرت
تو خونه منتظره
چرا اینجا خوابیدی

راستی
مادر نصفه شبا
با گریه از خواب میپره
چرا اینجا خوابیدی

راستی
بابات چند ساله دق مرگ شد
و عمرش سر اومد
خدا رحمتش کنه

راستی
کسی نیست مادرو
حتی یه دکتر ببره
چرا اینجا خوابیدی
چرا اینجا خوابیدی
...........................
ما چرا حواسمون نیست؟
ما چرا چشامون رو بستیم؟؟؟
اگه چشات بارونی شد
منو هم یاد کن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار