سلام دوستان.میخواستم بگم که من دیگه نمیام اینجا.اگه کسی ا