ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم بوسه به پات میریزم شبت