اینم طاها عشق منه میخوام ببینم چندتالایک داره لطفاراجع بش