₪⇠روزڴار כلمـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ₪ چاڪـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْ...

₪⇠روزڴار כلمـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ

₪ چاڪـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـ כاכ ₪⇠خورכمـ زمینٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ ₪⇠رو بہ رومـ ₪⇠واسـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـتاכ ₪⇠ڴفـٓـٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـتــ כستتــۅ ₪بـــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــכه ₪⇠تا כستمـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـۅ ₪⇠برכمــٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــ بالا ₪⇠پس ڪشـیـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْـכۅ ₪بهمـٓــٓـٓـ๏̯̃๏ــِْـِْـِْـِْــ ƒυcк داد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار