ویژه کنید
عکس و تصویر من هیچ وقت دل به نبود نمی بندم. درد هم اگر بماند، می ترکاند... روزگار ...

من هیچ وقت دل به نبود نمی بندم. درد هم اگر بماند، می ترکاند......


من هیچ وقت دل به نبود نمی بندم. درد هم اگر بماند، می ترکاند...
روزگار همیشه بر یک قرار نمیماند. روز و شب است، روشنی دارد، تاریکی دارد. پایین دارد بالا دارد، کم دارد، بیش دارد. دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده تمام میشود بهار می آید...

#جای_خالی_سلوچ
#محمود_دولت_آبادی

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...