حال خوبی ستگلی را دیدنو نچیدن از باغقامت گل نشکستن، زیباستو ...

حال خوبی ست

گلی را دیدن و نچیدن از باغ قامت گل نشکستن، زیباست و رها بودن آواز قناری در باغ عطر گل را تنها در تن زنده هر باغچه ای بوییدن حال خوبی ست نسوزاندن دل رسم دلدادگی و دلداری قدر این موهبت عشق بجا اوردن عشق معشوق طلب کردن و عاشق ماندن دو رکعت مهر بجا آوردن ذکر بارانی دیدار و نگاهی تب دار حال خوبی ست خدا را دیدن پشت راز گل سرخ در پس بغض گره خورده ابر سمت آرامش رودی جاری خواندن نامه زیبای خدا بر تن سوره ی سروی سر سبز آیه پاک گیاه از دل مصحف گویای خموش حال خوبی ست چای نوشیدن در لحظه زیبای حضور...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...