ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!ﮐﯿﻨﻪ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯ...

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!

ﮐﯿﻨﻪ؛ﯾﻌﻨﯽ،ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ!
ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:
ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺍﺯﻣﺎﺩﺭخویش
ﻭﺑﺎﺭﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺯخویشتن ﺧﻮﯾش،ﺗﺎﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ،
درزﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ،ﻫﻮﯾﺪﺍﺷﻮﺩ
ﻭﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭﺁﻏﺎﺯﮔﺮﺩﺩ!
نقص یاکمبودزیبایی درچهره یک فردرااخلاق خوب تکمیل میکند
اماکمبودیانبوداخلاق را،هیچ چهره ی زیبایی نمی تواندتکمیل کند
پایه وبنای شخصیت انسان هابرکردارشان میباشد،وزیباترین شخصیت ها متعلق به خوش اخلاق ترین انسانهاست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است