دوتا داداش  مشروب می خوردنداداش بزرگتره میزنه پشت داداش کوچی...

دوتا داداش مشروب می خوردن

داداش بزرگتره میزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز یه نفر بامن دعوا کنه چی کارش میکنی داداش کوچیکه میگه تیکه تیکه میکنم میزنن به سلامتی هم بار دوم باز داداش بزرگه میزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز یه نفر جلوی ناموستو بگیره چیکارش میکنی داداش کو چیکه میگه زنده زنده چالش میکنم باز میزنن به سلامتی هم بار سوم دیگه نمیزنه پشت داداش کوچیکه میگه اگه یه روز بامن درگیر بشی چی , داداش کوچیکه چند دقیقه ساکت میشه هیچ کاری نمیکنم میزارم حسابی کتکم بزنی داداش بزرگه میپرسه چرا داداش کوچیکه میگه آخه اون دوباری که زدی پشتم فهمیدم که تو پشتم هستی ولی بار سوم که نزدی فهمیدم بدون تو هیچی نیستم !!! سلامتی هرچه داداشه که تواین دنیاست و سلامتی دوستانی ک حکم داداش رو دارن برای ما

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...