نفس های آخرم را میکشم...نمـیدانم فردایی برایم هست...؟؟؟ تمـا...

نفس های آخرم را میکشم...

نمـیدانم فردایی برایم هست...؟؟؟ تمـام عمرم رفت به کجا نمیدانم...!!! "دلگیرم..." از "دنیا..." از "آدمها..." از "خودم... از "سایه ام..." و از "تــــــــــو ای خـــــدای من.."!!! خــدایــــــــــــــا . . . گـِـــله نـمی کــنم ؛ ولــی کـمـی آرامــتــر امتحانم کُــن ؛ بـه خـودتــ قَسَـمـــــــ خســتـهـ ام . خـــــــــــــــ♥ــــــــ♥ـــــــ♥ــــــــــــــــدا کـــم آورده ام ! صبــــری کــه داده بـــودی تمـــام شــد ، ولـــی دردم همچنـــان بــــاقیست ، بدهکــــار قلبـــم شـــده ام ، میدانــــم شرمنــده ام نمیکنــــی ، بــــاز هــم صبـــــــر میخواهــم ! خدا یـــــــــــــــــــــــا ... دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام، مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم، طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم، فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه مــــــــــــــن چه میـــــــــــــــــشود؟!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...