لبخـــنـد بزنـــ همیشهـِـکسیـــ نبآید بفهمهــِـ درد دآری...ک...

لبخـــنـد بزنـــ همیشهـِـ

کسیـــ نبآید بفهمهــِـ درد دآری... کسیــ نبآید بفهمهـِـ دلتــ گرفتهـِـ... هیچــکســ نبآید بفهمهـِـ کـــَم آوردیــ... و فهمیدنــ اینآ بزرگترینــ دردهــ... درد دآره کمــ آورده بآشیـــ و شآد بآشیـــ... درد دآره گریهـِــ کنیـــ و هیچکســ نبآشهـــُ نفهمهـِـ... امـــــــــا تو بآزمــــ لبخــنــــــــد بزنـ همیشهـِـ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...