من مست بودم،امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...

من مست بودم،

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
پست نبودم...!

سرکار بودم ،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
سر بار نبودم...!

بیکار بودم ،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
بی عار نبودم...!

بی کس بودم ،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
نا کس نبودم...!

شاید بی صفا بودم ،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
بی وفا نبودم...!

همش دل تنگ بودم ،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا...
دل سنگ نبودم...!

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
مرد نبودم...،
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا..
نامرد هم نبودم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار