تنهــــــــــایی ...!بی هـــــوایی ...!آدم راخفه میکند ...!گ...

تنهــــــــــایی ...!

بی هـــــوایی ...!
آدم راخفه میکند ...!

گاهی هوایی شـــــدن بدون روسیاهی ...!
ارام ارام خاموشتـــــ میکند...!

هستند کســـــانی که ازشدت دلتنـــــگی به کمـــــا رفته اند ...!
حرف نمیزنند
فقط ...!
راه میروند ...!
نفس میکشند ...!
ولی چیزی حس نمیکنند ...!

فقط ''فکــــــــــر '' میکنند ...!دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار