وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋـــ,,,ــﺎﺷﻖ!ﺣـ,,,ـــﺘﯽ ﮔـ,,,ـﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺯﺷﺘ,,,ــﯽ‌ﻫﺎ...

وﺍﯼ ﺍﺯ ﺯﻥ ﻋـــ,,,ــﺎﺷﻖ! ﺣـ,,,ـــﺘﯽ ﮔـ,,,ـﻨﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺯﺷﺘ,,,ــﯽ‌ﻫﺎے ﻣﻌﺸـ,,,ـﻮﻗﺶ ﺭﺍ ﻫــﻢ ﻣﯽ‌ﭘَﺮَﺳـ,,,ــﺘَﺪ! ◆ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣ,,,ــﺪﯼ ڪﻪ ﺧــﻮﺩ ﻣ,,,ﺮﺩ ﻫﻢ ﻧـ,,,ــﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ... ﺟــ,,,,ـﻨﺎﯾﺎﺗﺶ ﺭﺍ... آن‌طــ,,,ــور ڪﻪ ﺯﻧﯽ ﻋﺎﺷـ,,,ــﻖ ﺑﺮﺍﯾ,,,ــﺶ ﺗﺒ,,,ــﺮﺋﻪ ﻣﯽ‌ ڪﻨﺪ؛ ﺗـ,,,ــﺒﺮﺋﻪ ڪﻨﺪ...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار