وقتی دلت خسته شــد ، 

دیگر خنده معنایی ندارد ...

فـقـط می ...

وقتی دلت خسته شــد ،


دیگر خنده معنایی ندارد ...

فـقـط می خندی تا دیگران ،

غم آشیانه کرده در چشمانت را نـبـیـنـنـد !

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگر حتی اشکهای شبانه هـم آرامت نمی کنند ...

فـقـط گریه می کنی چون به گریه کردن عادت کرده ای !

وقتی دلت خسته شــد ،

دیگر هیچ چیز آرامت نمی کند

به جز دل بریدن و رفتن

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...