شعر را دوست دارمکه می‌تواند زمان را نگه داردو تو را کنار منب...

شعر را دوست دارم

که می‌تواند زمان را نگه دارد و تو را کنار من بی‌آنکه پیرت کنم و سنگینی کنم بر شانه‌ات گاهی به من فکر کن مثل دستی ناشناس در بریده ای از عکسی قدیمی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...