◆باید ڪسی باشد در زنــــدگی ....◆هر چنــــد دور....◆اما گـــ...

◆باید ڪسی باشد در زنــــدگی ....

◆هر چنــــد دور.... ◆اما گــــرمای حضــــورش گرم ڪند دلت را.... ◆باید ڪسی بـــاشد در زنـــدگی .... ◆حـــرفی براے گفـــتن داشـــته باشد.... ◆به دل بنشینـــد ڪلامش تـــا آرام گیـــرد دل بی تـــابت... ◆امیــــد ببــــخشد به روزهـــای یاس و نومیـــــدیت ... ◆باید ڪسی باشد در زنــــدگی .... ◆ڪه بودنش دلـــیلی باشد بـــراے پایان نا امــــنی ها .... ◆ڪسی ڪه عــــشق را نـــــوید دهـــد .... ◆با عــــشق زنــــدگی ڪنـــد .... ◆و قـــــطره قطره بچڪاند به افڪار فرســـــوده ات .... ◆این آدمهــــا عـــظمت روح دارنــــد .... ◆حضـــور سبز این آدمـــها نفـــس نفس زنــــدگی مـــیبخشد به زنــــدگیت .... ◆دلشــــان شــــاد باد .... ◆ارزش دارد دوســـت داشتــــنشان که اینان خـــود خـــود خـــود عشـــــــق هســــــتند...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار