چه قدر حس زلالی ست شاعرت باشمشریک خلوت شب های خاطرت باشمچه ق...

چه قدر حس زلالی ست شاعرت باشم شریک خلوت شب های خاطرت باشم چه قدر با تو قشنگ است منتظر ماندن قطار باشی و من هم مسافرت باشم قرار باشد و بوسه، درخت باشد و برگ به کوچه کوچه ی پاییز، عابرت باشم سکوت باشی و خواهش، کلید باشم و در شراب باشد و بستر، مجاورت باشم همین دو جمله ی کوتاه راز خوشبختی ست: به خاطر تو بمانم... به خاطرت باشم...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...