می روم ، اما نمی پرسم ز خویشره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟بوس...

می روم ، اما نمی پرسم ز خویش

ره کجا؟ منزل کجا؟ مقصود چیست؟ بوسه می بخشم ، ولی خود غافلم کاین دل دیوانه ، را معبود کیست؟ آه ، آری ، این منم ، اما چه سود " او" که در من بود ، دیگر نیست، نیست می خروشم زیر لب ، دیوانه وار "او" که در من بود ، آخر کیست؟ کیست؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...