بذاریدتکلیفموباهمه آدمای این دنیامشخص کنم...  من کسی نیستم ک...

بذاریدتکلیفموباهمه آدمای این دنیامشخص کنم...

من کسی نیستم که بخوام به حرف همه گوش بدم وبخوام باسازهمه برقصم... نمی دونم بعضیاواقعاباچه منطقی بهم می گن"تواصلا تحت تاثیرقرار نمی گیری..." آخه کسی نیست بهشون بگه:چرا!!!!!!منم بعضی اوقات تحت تاثیرقرارمی گیرم ولی نه از"هرکس"... این"هرکس"اش خیلی برام مهمه...من کسی نیستم که بخوام ازهمه تاثیربگیرم...من آبانی ام...توی یه نگاه،ته وتوی شخصیت ودرون همه آدمارو درمی آرم وتصمیم می گیرم که ازشون تاثیربگیرم یانه...دوستشون داشته باشم یانه...حرفشون روگوش بدم یانه... آره...آخه من یه آبانی ام...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار