دیگه گله بی گله...
دیگه نفرین بی نفرین..
دیگه شکایت بی شکایت...

دیگه گله بی گله...

دیگه نفرین بی نفرین.. دیگه شکایت بی شکایت.. الان میگم بسلامتی..... ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻏﺎﺵ ﻗﺸﻨﮕ بود ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻏﻮﺵ ﺩﺭﻭﻏﺶ ﻫﻢ ﺍﺭﺍﻣﺶ ﺩﺍشت! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻔﺖ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﺑﺪﺵ ﺯﻭﺩ ﻋﻔﻮ ﺧﻮﺭﺩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺯﻧﮓ ﻧﺰﺩ ! ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺵ ﮐﻤﺘﺮ میشد ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍشتم ﻫﺮ ﭼﯽ ﺍﺯﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮﻓﺎﺻﻠﻪ میگرفت ﺑﺮﺍﻡ ﻋﺰﯾﺰ ﺗﺮ ﻣﯿﺸد !

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است