عاشقانه هایم آغاز شدوقتی تو بهترین اتفاق زندگیم شدی...ترسیم ...

عاشقانه هایم آغاز شد وقتی تو بهترین اتفاق زندگیم شدی... ترسیم شیرین ترین رویای من است... نوشتن از مهربانی قلب تو!! خوب من..... تمام خیال واقعی من..... بدان!! خیال تو مرا بیخیال عالم کرد.. اینجا برای نوشتن از تو بسیار کم است... تو ساکن و صاحب مطلق قلب منی.. تنهای چشمانم... آرامش زندگیم... تمام کننده ناتمام های من...!! زندگی من معنای پیچیده ای ندارد... نبض حیات من دو حرف بیشتر نیست... تــــــــــــــــو!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار