می‌دانم نمــــی‌دانیچــــقدر دوســتت دارمو چـــقدر این دوســ...

می‌دانم نمــــی‌دانی

چــــقدر دوســتت دارم و چـــقدر این دوســـت داشتن هـــمه چــیزم را در دســت گرفته است می‌دانم نـــمی‌دانی چقـــدر بی‌آنڪه بدانی می‌تــــوانم دوســــتت داشـــته باشم بی‌آنڪه نگـــاهت ڪنم صدایت ڪنم بی‌آنڪه حتی زنــــده باشـــم می‌دانـــم نمـــی‌دانی تا بحـــال چـــقدر دوست داشتــنت مرا به ڪشتن داده است!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار