وای مادرمتا خانه بجز راه کم و مختصری نیستاهسته برو صبرکن این...

وای مادرم

تا خانه بجز راه کم و مختصری نیست اهسته برو صبرکن اینجا خطری نیست بعد از پر و بالی که زدم دور و برم را گشتی که ببینی اثرازبال وپری نیست؟ رفتیم به خانه نکند گریه کنی خب قربان توکه خوب ترازتو پسری نیست وقتی که رسیدیم تنت باز نلرزد یک طورنشان میدهی اصلاخبری نیست حالا به رخم خیره شو تا خوب ببینی از ضربه آن حادثه دیگر اثری نیست از روسری و گوش من این منظره پیداست بر شاخه خونی شده دیگر ثمری نیست

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...