خدایــــا..کودکیــــــــــــــم راگرفتی  ،، جوانـــــــــــی...

خدایــــا..

کودکیــــــــــــــم راگرفتی ،، جوانـــــــــــی دادی! . . عقــــــــــــــلم راگرفتی ،، عشــــــــــــــق دادی! . . عشـــــــــــقم راگرفتی ،، تنهــــــــــــــــایی دادی! . . خنـــــــــــــــــده ام را گرفتی ،، غــــــــــــــــم دادی! . . آرزوهــــــــــــــــایم را گرفتی ،، حســـــــــــــــرتها را دادی! . . خدایـــــــــــــابرگــــــــــــــــــرد ،، من هنوزنفــــــــــــس میکشــــــــــــم !! یادت رفت نفســـــــــــــــــــم رابگیـــــــــری...

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...