من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور؟ اگر این سطح پر از ...

من به آمار زمین مشکوکم تو چطــــــــــور؟ اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــــــــت پس چرا این همه دلها تنهاســـــــــــــــت؟ بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست چه کسی تنهانیست؟ همه از هم دورند همه در جمع ولی تنهاینـــــــــــــــــــــــــــــد!!!!

من به آمار زمین مشکوکم تو چطـــــــور؟ اگر این سطح پر از آدمهاســـــــــــــــت پس چرا این همه دلها تنهاســــــــت؟ بیخودی می گویند هیچ کس تنها نیست چه کسی تنهانیست؟ همه از هم دورند همه در جمع ولی تنهاینــــــــــــــــــــــــــد!!!!

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...