ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ .- ﺭﻧﻪ ﮐﻮﺗﯽ

ﻋﻤﺮﯼ ﺭﺍ ﺗﻠﻒ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ

ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ . - ﺭﻧﻪ ﮐﻮﺗﯽ

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...