میخوام برم دیگه از ویس خستم اونایی که بلاک کردم به چه حقی