خدایا بخاطر تمام چیزایی که دادی ندادی دادی پس گرفتی ندادی بع...

خدایا بخاطر تمام چیزایی که دادی ندادی دادی پس گرفتی ندادی بعدا میخوای بدی دادی بعدا میخوای پس بگیری ندادی میگی دادی اصلا نمیخوای بدی

نداده بودی فکر کردی دادی نمیدی هی میگی میدم!
شکرت واقعا شکرت(-؛

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...