صبحم عسل و ترانه و چایی شدروزم چقدر بکر و تماشایی شدهر شنبه ...

صبحم عسل و ترانه و چایی شد

روزم چقدر بکر و تماشایی شد هر شنبه که با نام تو کردم آغاز سرتاسر هفته غرق زیبایی شد

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ادامه‌ی دیدگاه ها