ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ؛        ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ؛...

ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ؛

ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ؛
ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ

ﻫﯿﭻ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺕ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﺯﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ:

ﯾﮏ ﺑﺎﺭﺍﺯﻣﺎﺩﺭخویش
ﻭﺑﺎﺭﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯخویشتن ﺧﻮﯾش،

ﺗﺎﺣﻘﯿﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺶ،
درزﺍﯾﺶ ﺩﻭﻡ،
ﻫﻮﯾﺪﺍﺷﻮﺩ

ﻭﺣﯿﺎﺕ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﻭﺁﻏﺎﺯﮔﺮﺩﺩ
نقص یاکمبودزیبایی درچهره یک فرد را اخلاق خوب تکمیل می کند.

اما کمبود یا نبود اخلاق را،
هیچ چهره ی زیبایی
نمی تواندتکمیل کند

پایه وبنای شخصیت انسانها
برکردارشان میباشد،
وزیباترین شخصتها
متعلق به خوش اخلاقترین
انسانهاست

بزرگی میگفت ؛
زنده بودن حرکتی است افقی...
از گهواره تا گور...

اما زندگی کردن
حرکتی است عمودی...
از فرش تا عرش...

زندگی
یک تداوم بی نهایت اکنون هاست

ماموریت ما در زندگی

" بی مشکل زیستن " نیست
" با انگیزه زیستن " است
عکس:کپی
@mosbat_andishan1

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است