مانتو مجلسی تماما قیطون دوزی شده با نخ طلایی تکرنگ ژورنال