ساعت3 نصف شب بودکه صدای تلفن،پسری را بیدار کرد پشت خط مادرش ...

ساعت3 نصف شب بودکه صدای تلفن،پسری را بیدار کرد پشت خط مادرش بود پسر باعصبانیت گفت:چرا این وقت شب مرا از خواب بیدار کردی؟مادر گفت بیست وپنج سال قبل در همین موقع تو مرا ازخواب بیدار کردی فقط می خواستم بگویم تولدت مبارک.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...