دستانم آنقدربزرگ نیست که چرخ دنیارابکامتان بچرخانم.ولی بخشند...

دستانم آنقدربزرگ نیست که چرخ دنیارابکامتان بچرخانم.

ولی بخشنده خدایی دارم که شمارابه اومی سپارم تابرای شمابهترین هارا بدهد.

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

Loading...