آنجا هجده ساله ای درد می کشد برای دین ....و اینجا (بعضی) هجد...

آنجا هجده ساله ای درد می کشد برای دین ....

و اینجا (بعضی) هجده ساله ها خودشان "درد می شوند" برای دین ! آنجا سال 11هجری ست، و اینجا 1425 سال بعد .... آنجا هجده ساله ای "حـجـابــ" می گذارد تا آزاد کند ☜دیـنش را از جهالت، و اینجا (بعضی ) هجده ساله ها "حـجـابــ" برمیدارند تا آزاد کنند ☜دنیایشان را برای جهالت! آنجا سال 11هجری ست، و اینجا 1425 سال بعد ... آنجا تن هجده ساله ای شبانه دفن میشود تا معنا کند واژه حیـا را، واینجا تن (بعضی ) هجده ساله ها شبانه روز ، عریان میشود تا خلق کنند! واژه هرزگی را . آنجا سال 11هجری ست،  و اینجا 1425سال بعد ... آنجاصورت هجده ساله ای سیلی می.خورد ، ازبس که میماند پایِ امام زمانه اش! و اینجا (بعضی )هجده ساله ها سیلی می.زنند به صورت امام زمانشان،از بس که می دَوَند دنبال شیطان نفسشان! آنجا سال 11هجری ست،  و اینجا 1425 سال بعد... آنجا هجده ساله ای پرپر شد تا امروز بشود الگوی زنان متدین شیعی، اما؛ اینجا (بعضی ) هجده ساله ها بال بال می زنند تا الگو بردارند از زنان متحجر غربی ... آنجا سال 11هجری ست،  و اینجا 1425 سال بعد ... °●○°• و چقدر تفاوت است بین هجده ساله های آنجا و هجده ساله های اینجا...  

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار