کی میتونه تشخیص بده کدوم مادره و کدوم دختره؟؟؟؟؟؟؟؟