آتش زبانه زد از خانه ی علیدر بین شعله سوخت پروانه ی علیافتاد...

آتش زبانه زد از خانه ی علی


در بین شعله سوخت پروانه ی علی

افتاده از نفس همسنگر علی

یک آیه شد جدا از کوثر علی

ای وای مادرم ای وای مادرم

نفسی لک الفدا

بی بی بی حرم، بی بی بی حرم

در بین بسترت وقت شهادته

دارد وصیتی نوحو علی الحسین

نوحو علی الحسین

تو ای ستاره ی دنباله دار من، زخمی ترین سر نیزه سوار من

راس تو می رود بالای نیزه ها، من زار می زنم در پای نیزه ها

ای وای مادرم ای وای مادرم

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار