فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به اینکه مردم یزد